Teisės aktai, reglamentuojantys psichikos sveikatos priežiūrą

1. Lietuvos Respublikos Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas (Žin., 1995, Nr. 53-1290);

2. Lietuvos Respublikos Narkologinės priežiūros įstatymas (Žin., 1997, Nr. 30-711); 

3. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas X-1070 "Dėl psichikos sveikatos strategijos patvirtinimo" (Žin., 2007, Nr. 42-1572); 

4.  Lietuvos Respublikos Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas (Žin., 2009 Nr. 145-6425);

5. Lietuvios Respublikos Slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymas (Žin.,2001, Nr. 62-2224); 

6. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. rugsėjo 17 d. įsakymas Nr. V-861 "Dėl pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (Žin., 2012-09-22, Nr. 110-5600);