Menu Close

Privalomi mokymai

Anykščių rajono psichikos sveikatos centras pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-69 (Žin., 2008, Nr. 14-490) patvirtintas mokymo programas organizuoja privalomojo pirmosios pagalbos, privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai  kursus. Įstaiga šiai veiklai turi licenciją. Lektoriai vedantys mokymus turi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos ugdymo centro išduotus sertifikatus.

Organizuojant mokymus vadovaujamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-69. „Dėl privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio ir narkotikų žalos žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašo ir asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir/ar pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąrašo, mokymo programų kodų ir mokymo periodiškumo patvirtinimo“ pakeitimu.

  • privalomas pirmosios pagalbos mokymas;
  • privalomas mokymas apie alkoholio, narkotikų ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų poveikį žmogaus sveikatai;

Privalomojo mokymo paslaugų įkainiai nurodyti Anykščių PSC mokamų paslaugų kainyne.

Daugiau informacijos dėl privalomojo mokymo kursų organizavimo:

  • telefonu: (+370 381) 56704; (+370 381) 56703; (+370 381) 51083
  • el.p.: anyksciu.rpsc@res.lt